Vytisknout tuto stránku
pátek, 21 březen 2014 19:16

Nová studna, kopaná či vrtaná?

Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)

Plánujeme novou studnu a rozhodujeme se, zda kopanou či vrtanou.  Stávající má málo vody.  

Jak tedy postupovat, abychom zvolili optimální řešení a vynaložili jen nezbytné množství peněz. Z našich dosavadních zkušeností ze soběstačného života vyplývá úprava známého úsloví  - dvakrát měř a jednou řež, na -  desetkrát měř a jednou řež. Jaký tedy zvolit postup?

Co je výhodnější a co mám být kritériem pro rozhodování.

Nejprve je nutné ověřit, zda je vůbec na pozemku voda. Ověřovali jsme obě cesty – pramen povrchový do hloubky maximálně 12 metrů pro studnu kopanou a pramen či podzemní zdroj pro hluboký vrt. Pro kopanou studnu pramen ověřoval proutkař, který našel místo pro novou studnu s dvojnásobnou vydatností pramene než stávající. Vydatnost případného vrtu ověřoval hydrogeolog z databáze dřívějších vrtů v okolí. Našel podzemní zdroj asi 56 metrů pod zemí. Identifikoval i podloží, kde je až do 27 metrů jíl a tudíž by byl potřeba vrt o průměru 300mm kvůli filtraci vody. Cena vrtu by tedy převýšila při dnešních cenách 150 tis. Kč. Naproti tomu cena kopané studny by vycházela na polovinu. Vrt by ale zřejmě znamenal jistější zdroj vody do budoucna, protože není závislý na povrchové vodě. U naší dnešní kopané studny je problém, když dlouho neprší tak v ní není voda vůbec nebo velice a velice málo. Otázka je, jak na tom bude nová kopaná studna v dobách, kdy neprší. Vrt by byl hotový rychle, kopaná studna výrazně pomaleji (tempo půl metru za den). Papírování bude asi stejné.  Naproti tomu máme obavy ze zanesení pozemku bahnem při vrtu. U studny se odváží průběžně.  Zase jsou na pozemku studnaři výrazně déle.

Zvažovali jsme veškeré výše uvedené parametry, a trvalý jistější zdroj vody z vrtu je velmi lákavý, navíc hotový velmi rychle. Proto ho asi lidé více v současnosti volí. Pro soběstačný život je však podle našeho názoru a našich dosavadních zkušeností jediné možné řešení a to kopaná studna.

Proč kopaná studna?

Rozhodujícím důvodem je nezávislost získání pitné vody na elektřině. Ano, i v kopané studni je samozřejmě nutné čerpadlo na elektřinu, abychom dostali vodu domovního rozvodu. Ale i když nebude k dispozici elektřina, tak se k vodě dostaneme ruční pumpou. Nebude sice v domovním rozvodu, ale BUDE. A problém s elektřinou může být i když máme ostrovní elektrárnu a nejsme závislí na elektřině z distribuční sítě. Stačí nějaký problém s bateriemi, porucha měniče a můžeme být nějakou domu bez energie.  Ale nesmíme zůstat bez vody.  V případě, že dojde ke globálnímu nebo i lokálnímu blackoutu (i odborníci dnes přiznávají, že otázka není, jestli k němu dojde, ale kdy) tak nastane nedostatek benzínu a velmi brzy nebude vůbec (nebude totiž elektřina a tak ho nebude jak vyčerpat z nádrží). Pak nastane problém s dostatkem elektřiny v zimě, kdy se bez výpomoci elektrocentrály na benzín neobejdeme. Nebude benzín, nepůjde elektrocentrála, nebude dost elektřiny a nepůjde čerpadlo ve vrtu a i velmi vydatný vrt bude v tu chvíli k ničemu. Vodu prostě nebude ze země jak dostat.

Tak hlavně proto kopaná studna. Prostě je to jistota, že bude k dispozici voda i bez elektřiny a to je pro soběstačný život rozhodující. 

Číst 4931 krát
Pro psaní komentářů se přihlašte